12 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 23/3/2021

Lịch phát sóng Discovery 23/3/2021

00:35:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
01:25:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
02:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
05:35:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
09:05:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
12:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
13:15:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
14:05:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
14:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
15:45:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
16:35:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
17:25:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
18:15:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
19:10:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
20:05:00 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
21:00:00 NAKED CASTAWAY : BƠ VƠ TRẦN TRỤI
21:55:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
23:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 23/3/2021