nGày 05/12/2019

Lịch phát sóng Discovery 22/9/2019

Lịch phát sóng Discovery 22/9/2019
00:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN SPECIALS (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
01:25:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
02:15:00GOLD RUSH: WHITE WATER SPECIALS (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2, TẬP ĐẶC BIỆT)
03:05:00HOW THINGS WORK : CÁCH THỨC VẬN HÀNH
03:55:00HEIRS TO THE DARE : NHỮNG HẬU DUỆ THÁCH THỨC TỬ THẦN
04:45:00BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
05:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN SPECIALS (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
06:35:00HEIRS TO THE DARE : NHỮNG HẬU DUỆ THÁCH THỨC TỬ THẦN
07:25:00HOW THINGS WORK : CÁCH THỨC VẬN HÀNH
08:15:00FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
09:05:00AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
09:55:00FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
10:45:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
11:35:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
12:25:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
13:15:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
14:05:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
14:55:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
15:45:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
16:35:00PEOPLE MAGAZINE INVESTIGATES : CÁC CUỘC ĐiỀU TRA CỦA TẠP CHÍ CON NGƯỜI
17:25:00HEIRS TO THE DARE : NHỮNG HẬU DUỆ THÁCH THỨC TỬ THẦN
18:15:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN SPECIALS (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
19:10:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
20:05:00THE DAY I RAN CHINA : NGÀY TÔI THỐNG LĨNH TRUNG QUỐC
21:00:00CANOPY KINGS : NHỮNG ÔNG VUA TRÊN VÒM LÁ
21:55:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN SPECIALS (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
22:50:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
23:45:00PEOPLE MAGAZINE INVESTIGATES : CÁC CUỘC ĐiỀU TRA CỦA TẠP CHÍ CON NGƯỜI
Lịch phát sóng Discovery 22/9/2019