22 September, 2020

Lịch phát sóng Discovery 22/8/2020

00:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
01:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
01:25:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
01:50:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
02:15:00 DIANA: TRAGEDY OR TREASON? : DIANA: THẢM KỊCH HAY SỰ PHẢN BỘI?
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
05:35:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
06:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
07:50:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
08:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
08:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:05:00 AIR JAWS: THE HUNTED : AIR JAW: LOÀI CÁ MẬP BỊ SĂN ĐUỔI
09:55:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
10:45:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
12:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:25:00 AIR JAWS: THE HUNTED : AIR JAW: LOÀI CÁ MẬP BỊ SĂN ĐUỔI
13:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
14:30:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
14:55:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
15:45:00 WHAT HAPPENED NEXT? (S2) : CHUYỆN GÌ SẮP XẢY RA? (PHẦN 2)
16:10:00 WHAT HAPPENED NEXT? (S2) : CHUYỆN GÌ SẮP XẢY RA? (PHẦN 2)
16:35:00 AIR JAWS: THE HUNTED : AIR JAW: LOÀI CÁ MẬP BỊ SĂN ĐUỔI
17:25:00 WHAT HAPPENED NEXT? (S2) : CHUYỆN GÌ SẮP XẢY RA? (PHẦN 2)
17:50:00 WHAT HAPPENED NEXT? (S2) : CHUYỆN GÌ SẮP XẢY RA? (PHẦN 2)
18:15:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
19:10:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
20:05:00 AIR JAWS: THE HUNTED : AIR JAW: LOÀI CÁ MẬP BỊ SĂN ĐUỔI
21:00:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
21:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
23:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
23:45:00 AIR JAWS: THE HUNTED : AIR JAW: LOÀI CÁ MẬP BỊ SĂN ĐUỔI