9 March, 2021

Lịch phát sóng Discovery 22/2/2021

Lịch phát sóng Discovery 22/2/2021

00:35:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
02:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
03:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
03:55:00 STREET OUTLAWS: RACE NIGHT IN AMERICA : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: ĐUA ĐÊM Ở MỸ
04:45:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
05:35:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 5)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
09:05:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
10:45:00 DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 5)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
12:25:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
13:15:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
13:40:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
14:05:00 COPS & COYOTES (S2) : CẢNH SÁT VÀ SÓI HOANG (PHẦN 2)
14:55:00 THE PERFECT MURDER : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO
15:45:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
16:35:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
17:25:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
18:15:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
19:10:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
20:05:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
21:55:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
22:50:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
23:45:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 22/2/2021