30 November, 2020

Lịch phát sóng Discovery 22/11/2020

00:35:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
03:05:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
03:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
04:45:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
06:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
07:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:15:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
09:05:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
09:30:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
09:55:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 3)
10:45:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
11:35:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
12:25:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
13:15:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
14:05:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
14:55:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
15:45:00 KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
16:35:00 KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
17:25:00 KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
18:15:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 3)
19:10:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
20:05:00 THE DAY I RAN CHINA (S2) : VÌ TƯƠNG LAI CHINH PHỤC TRUNG QUỐC
21:00:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
21:55:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
22:50:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
23:45:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI