24 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 21/7/2020

00:35:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
01:25:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
02:15:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
03:05:00 EYE ON MALAYSIA: INTIMATE JOURNEYS : KHÁM PHÁ MALAYSIA: NHỮNG CHUYẾN ĐI THÂN TÌNH
03:30:00 EYE ON MALAYSIA : KHÁM PHÁ MALAYSIA
03:55:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
06:35:00 EYE ON MALAYSIA: INTIMATE JOURNEYS : KHÁM PHÁ MALAYSIA: NHỮNG CHUYẾN ĐI THÂN TÌNH
07:00:00 EYE ON MALAYSIA : KHÁM PHÁ MALAYSIA
07:25:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
08:15:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
09:05:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI
09:55:00 EYE ON MALAYSIA: INTIMATE JOURNEYS : KHÁM PHÁ MALAYSIA: NHỮNG CHUYẾN ĐI THÂN TÌNH
10:20:00 EYE ON MALAYSIA : KHÁM PHÁ MALAYSIA
10:45:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
11:35:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
12:25:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI
13:15:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
14:05:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
14:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
15:45:00 SEI SEN! THE RISE AND FALL OF THE JAPANESE EMPIRE : THÁNH CHIẾN – SỰ HƯNG THỊNH VÀ SUY TÀN CỦA ĐẾ QU
16:35:00 SEI SEN! THE RISE AND FALL OF THE JAPANESE EMPIRE : THÁNH CHIẾN – SỰ HƯNG THỊNH VÀ SUY TÀN CỦA ĐẾ QU
17:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
18:15:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
19:10:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
20:05:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI
21:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:25:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
22:50:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
23:45:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI