nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng Discovery 21/5/2018

Lịch phát sóng Discovery 21/5/2018

00:00 SCENE OF THE CRIME WITH TONY HARRIS

00:40 IMPOSSIBLE RAILWAYS : NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẤT KHẢ THI

01:35 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

02:00 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

02:30 WORLDS TOP : NHỮNG CÔNG TRÌNH HÀNG ĐẦU THẾ GiỚI

03:25 FAST N LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO : RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA

04:20 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)

05:15 FAST N LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)

06:15 BUSHCRAFT BUILD-OFF : CUỘC THI CHẾ TẠO THỦ CÔNG

07:15 ALASKAN BUSH PEOPLE (S3) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 3)

08:10 HOMESTEAD RESCUE : GIẢI CỨU NHỮNG GIA ĐÌNH ẨN CƯ

09:05 ANTHONY BOURDAIN : PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN : NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)

10:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)

10:25 HOW ITS MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)

10:55 IMPOSSIBLE RAILWAYS : NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẤT KHẢ THI

11:50 X-RAY MEGA AIRPORT : KHÁM PHÁ SÂN BAY SIÊU LỚN

12:45 LAS VEGAS LAW

13:40 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

14:05 HOW ITS MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)

14:35 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ

15:30 WEATHER GONE VIRAL : THỜI TIẾT NỔI LOẠN

16:25 IMPOSSIBLE RAILWAYS : NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẤT KHẢ THI

17:20 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)

17:45 HOW ITS MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)

18:15 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ

19:10 X-RAY MEGA AIRPORT : KHÁM PHÁ SÂN BAY SIÊU LỚN

20:05 BUSHCRAFT BUILD-OFF : CUỘC THI CHẾ TẠO THỦ CÔNG

21:00 COOPERS TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER

21:55 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)

22:50 SILICON VALLEY : THE UNTOLD STORY : THUNG LŨNG SILICON : CHUYỆN CHƯA KỂ

23:45 LAS VEGAS LAW

Lịch phát sóng Discovery 21/5/2018