20 January, 2021

Lịch phát sóng Discovery 20/8/2020

00:35:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
01:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
02:15:00 REVEALED: MALAYSIA’S ROYAL RITES : KHÁM PHÁ: CÁC NGHI LỄ CỦA HOÀNG GIA MALAYSIA
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
04:45:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
05:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
08:15:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
09:05:00 SW 16: AIR JAWS: NIGHT STALKER : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG: NHỮNG KẺ SĂN ĐÊM
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
11:35:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
12:25:00 SW 16: AIR JAWS: NIGHT STALKER : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG: NHỮNG KẺ SĂN ĐÊM
13:15:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
14:05:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
14:55:00 REVEALED: MALAYSIA’S ROYAL RITES : KHÁM PHÁ: CÁC NGHI LỄ CỦA HOÀNG GIA MALAYSIA
15:45:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
16:35:00 SW 16: AIR JAWS: NIGHT STALKER : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG: NHỮNG KẺ SĂN ĐÊM
17:25:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
18:15:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
19:10:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
20:05:00 SW 16: AIR JAWS: NIGHT STALKER : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG: NHỮNG KẺ SĂN ĐÊM
21:00:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
21:55:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
22:50:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
23:45:00 SW 16: AIR JAWS: NIGHT STALKER : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG: NHỮNG KẺ SĂN ĐÊM