nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Discovery 20/5/2019

Lịch phát sóng Discovery 20/5/2019
00:35:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
01:25:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
02:15:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
03:05:00AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
03:55:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
04:45:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
05:35:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
08:15:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
09:05:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
11:35:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
12:25:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
13:15:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
14:05:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
14:55:00PANDORA’S BOX: UNLEASHING EVIL : CHIẾC HỘP PANDORA: GIẢI PHÓNG CÁI ÁC
15:45:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
16:35:00A CRIME TO REMEMBER (S4) : TỘI ÁC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
17:50:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
19:10:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
20:05:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
21:00:00SUPERTRUCKERS (S3) : NHỮNG TÀI XẾ XE TẢI XUẤT SẮC (PHẦN 3)
21:55:00HOUDINI’S LAST SECRETS : NHỮNG BÍ MẬT CUỐI CÙNG CỦA HOUDINI
22:50:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
23:45:00EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI
Lịch phát sóng Discovery 20/5/2019