14 May, 2021

Lịch phát sóng Discovery 20/4/2021

Lịch phát sóng Discovery 20/4/2021

00:10:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
00:35:00 CAL FIRE : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA
01:25:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
02:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
04:45:00 BERING SEA GOLD (S5) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 5)
05:35:00 CAL FIRE : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
08:15:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
09:05:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
09:30:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
11:35:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
12:25:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
12:50:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
13:15:00 CAL FIRE : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA
14:05:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
14:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
15:45:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
16:35:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
17:25:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
18:15:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
19:10:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
19:35:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
20:05:00 100 DAYS WILD : 100 NGÀY Ở MIỀN HOANG DÃ
21:00:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
21:55:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
23:45:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
Lịch phát sóng Discovery 20/4/2021