25 September, 2020

Lịch phát sóng Discovery 2/9/2020

00:35:00 SHARK WEEK – TYSON VS JAWS: RUMBLE ON THE REEF : TYSON ĐẤU VỚI HÀM CÁ MẬP: CHẤN ĐỘNG Ở RẠN SAN HÔ
01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
02:15:00 BUILT TO SURVIVE : XÂY DỰNG ĐỂ SINH TỒN
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 SHARK WEEK – TYSON VS JAWS: RUMBLE ON THE REEF : TYSON ĐẤU VỚI HÀM CÁ MẬP: CHẤN ĐỘNG Ở RẠN SAN HÔ
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
05:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
08:15:00 SHARK WEEK – TYSON VS JAWS: RUMBLE ON THE REEF : TYSON ĐẤU VỚI HÀM CÁ MẬP: CHẤN ĐỘNG Ở RẠN SAN HÔ
09:05:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
11:35:00 SHARK WEEK – TYSON VS JAWS: RUMBLE ON THE REEF : TYSON ĐẤU VỚI HÀM CÁ MẬP: CHẤN ĐỘNG Ở RẠN SAN HÔ
12:25:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
13:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
13:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
14:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
14:55:00 SHARK WEEK – TYSON VS JAWS: RUMBLE ON THE REEF : TYSON ĐẤU VỚI HÀM CÁ MẬP: CHẤN ĐỘNG Ở RẠN SAN HÔ
15:45:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
16:35:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
17:25:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
18:15:00 SHARK WEEK – TYSON VS JAWS: RUMBLE ON THE REEF : TYSON ĐẤU VỚI HÀM CÁ MẬP: CHẤN ĐỘNG Ở RẠN SAN HÔ
19:10:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
20:05:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
21:00:00 SHARK WEEK – SHARKADELIC SUMMER : MÙA HÈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MÊ CÁ MẬP
21:55:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
22:50:00 REVEALED: THE THRONE OF PERAK, MALAYSIA : KHÁM PHÁ: NGÔI VUA CỦA MALAYSIA
23:45:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU