13 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 2/8/2020

Lịch phát sóng Discovery 2/8/2020

00:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
00:35:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
01:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
02:15:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
03:05:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
03:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
04:45:00 CASTRO: WORLD’S MOST WATCHED MAN : CASTRO: NGƯỜI BỊ THEO DÕI NHIỀU NHẤT
05:35:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
06:35:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
07:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
08:15:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
09:05:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
09:55:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
10:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
11:35:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
12:25:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
13:15:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
14:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
14:55:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
15:45:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
16:35:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
17:25:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
18:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
18:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
19:10:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
20:05:00 PANDAMONIUM : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN GẤU TRÚC
21:00:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
21:55:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
22:20:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
22:50:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
23:45:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
Lịch phát sóng Discovery 2/8/2020