13 May, 2021

Lịch phát sóng Discovery 2/5/2021

Lịch phát sóng Discovery 2/5/2021

00:35:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
02:15:00 CAL FIRE : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA
03:05:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
03:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
04:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
05:35:00 CAL FIRE : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA
06:35:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
07:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
08:15:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
09:05:00 THE WHEEL : BÁNH XE VẬN MỆNH
09:55:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
10:45:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
11:35:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
12:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
13:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
14:05:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
15:45:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
16:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
17:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
18:15:00 THE WHEEL : BÁNH XE VẬN MỆNH
19:10:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
20:05:00 TBA
21:00:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
21:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
22:50:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
23:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
23:45:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
Lịch phát sóng Discovery 2/5/2021