nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng Discovery 2/5/2019

Lịch phát sóng Discovery 2/5/2019
00:35:00YOU HAVE BEEN WARNED (S5) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 5)
01:25:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
02:15:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 3)
04:45:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
05:35:00TRANS AM : XE TRANS AM
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 3)
08:15:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
09:05:00TRANS AM : XE TRANS AM
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 3)
11:35:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
12:25:00TRANS AM : XE TRANS AM
13:15:00YOU HAVE BEEN WARNED (S5) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 5)
14:05:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
14:55:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
15:45:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
16:35:00GONE : MẤT TÍCH
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
17:50:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 3)
19:10:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
20:05:00TRANS AM : XE TRANS AM
21:00:00AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
21:55:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
22:50:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
23:45:00GONE : MẤT TÍCH
Lịch phát sóng Discovery 2/5/2019