17 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 2/4/2021

Lịch phát sóng Discovery 2/4/2021

00:35:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
01:25:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep3 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
02:15:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
05:35:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
09:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
11:35:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
12:25:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
13:15:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
14:05:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
14:55:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
15:45:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI
16:35:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI
17:25:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
18:15:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
19:10:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
20:05:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
21:00:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
21:25:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
21:55:00 TESLA’S DEATH RAY: A MURDER DECLASSIFIED : TIA TỬ THẦN CỦA TESLA: TIẾT LỘ VỀ VỤ GIẾT NGƯỜI
22:50:00 MURDER DECODED : GIẢI MÃ ÁN MẠNG
23:45:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
Lịch phát sóng Discovery 2/4/2021