nGày 06/12/2019

Lịch phát sóng Discovery 2/12/2019

Lịch phát sóng Discovery 2/12/2019
00:35:00FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
01:25:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
02:15:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
03:05:00DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
03:55:00FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
04:45:00STREET OUTLAWS (S5) : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP (PHẦN 5)
05:35:00SAVAGE BUILDS : CÁC THỬ NGHIỆM CỦA SAVAGE
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:00:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
08:15:00WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
09:05:00ED STAFFORD: MAN WOMAN CHILD WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
10:20:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
10:45:00DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
11:35:00WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
12:25:00ED STAFFORD: MAN WOMAN CHILD WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
13:15:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
14:05:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
14:55:00IN PURSUIT WITH JOHN WALSH : THEO ĐUỔI CÔNG LÝ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JOHN WALSH
15:45:00ED STAFFORD: MAN WOMAN CHILD WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
16:35:00THE DAY I RAN CHINA : NGÀY TÔI THỐNG LĨNH TRUNG QUỐC
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
17:50:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
18:15:00DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
19:10:00ED STAFFORD: MAN WOMAN CHILD WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
20:05:00THE DAY I RAN CHINA : NGÀY TÔI THỐNG LĨNH TRUNG QUỐC
21:00:00BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
21:55:00EXPEDITION UNKNOWN : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
23:45:00ED STAFFORD: MAN WOMAN CHILD WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
Lịch phát sóng Discovery 2/12/2019