1 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 19/8/2020

00:35:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
01:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
02:40:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
04:45:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
05:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
08:15:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
09:05:00 AIR JAWS STRIKES BACK : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG PHẢN CÔNG
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
11:35:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
12:25:00 AIR JAWS STRIKES BACK : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG PHẢN CÔNG
13:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
13:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
14:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
15:20:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
15:45:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
16:35:00 AIR JAWS STRIKES BACK : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG PHẢN CÔNG
17:25:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
18:15:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
19:10:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
20:05:00 AIR JAWS STRIKES BACK : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG PHẢN CÔNG
21:00:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
21:55:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
22:50:00 REVEALED: MALAYSIA’S ROYAL RITES : KHÁM PHÁ: CÁC NGHI LỄ CỦA HOÀNG GIA MALAYSIA
23:45:00 AIR JAWS STRIKES BACK : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG PHẢN CÔNG