nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Discovery 19/8/2019

Lịch phát sóng Discovery 19/8/2019
00:35:00MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
01:25:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN – HANOI : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT: HÀ NỘI
02:15:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
03:05:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
03:55:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
04:45:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
05:35:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
06:05:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
08:15:00MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
09:05:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN – HANOI : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT: HÀ NỘI
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
10:20:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
11:35:00MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
12:25:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN – HANOI : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT: HÀ NỘI
13:15:00NO SLEEP NO FOMO : KHÔNG NGỦ THÌ KHÔNG SỢ BỎ SÓT
14:05:00BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
14:55:00MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
15:45:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN – HANOI : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT: HÀ NỘI
16:35:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
17:50:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
18:15:00ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
19:10:00MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
20:05:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN – HANOI : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT: HÀ NỘI
21:00:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
21:55:00FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
22:50:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
23:45:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 19/8/2019