31 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 19/7/2020

00:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
00:35:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
01:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
02:15:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
03:05:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
03:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
04:45:00 BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
05:35:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
06:35:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
07:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
08:15:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN – HA NOI : ANTHONY BOURDAIN NHỮNG GÓC KHUẤT
09:05:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
09:55:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
10:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
11:35:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
12:25:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI
13:15:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI
14:05:00 TRUTH BEHIND THE MOON LANDING – Ep2 : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
14:55:00 COVID19 BATTLING THE DEVIL : COVID-19: CHIẾN ĐẤU VỚI ÁC QUỶ
15:45:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI
16:35:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
17:25:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
18:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
18:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
19:10:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
20:05:00 PANDAMONIUM : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN GẤU TRÚC
21:00:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
21:55:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
22:20:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
22:50:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
23:45:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA