nGày 08/12/2019

Lịch phát sóng Discovery 19/7/2019

Lịch phát sóng Discovery 19/7/2019
00:35:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
01:25:00HAND BUILT HOT RODS : XE ĐỘ THỦ CÔNG
02:15:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
03:30:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
04:45:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
05:35:00EXTREME CAR HOARDERS : ĐỘI PHỤC CHẾ XE HIẾM LẠ
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:00:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
08:15:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
09:05:00EXTREME CAR HOARDERS : ĐỘI PHỤC CHẾ XE HIẾM LẠ
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
10:20:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
11:35:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
12:25:00EXTREME CAR HOARDERS : ĐỘI PHỤC CHẾ XE HIẾM LẠ
13:15:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:05:00HAND BUILT HOT RODS : XE ĐỘ THỦ CÔNG
14:55:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
15:45:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
16:35:00DISAPPEARED (S7) : MẤT TÍCH (PHẦN 7)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
17:50:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
19:10:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
20:05:00EXTREME CAR HOARDERS : ĐỘI PHỤC CHẾ XE HIẾM LẠ
21:00:00TIME WARP (S2) : LÀM CHẬM THỜI GIAN (PHẦN 2)
21:55:00SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT!
22:50:00MURDER BY NUMBERS (S2) : GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
23:45:00DISAPPEARED (S7) : MẤT TÍCH (PHẦN 7)
Lịch phát sóng Discovery 19/7/2019