nGày 22/07/2019

Lịch phát sóng Discovery 19/5/2019

Lịch phát sóng Discovery 19/5/2019
00:35:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
01:25:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
02:15:00SUPERTRUCKERS (S3) : NHỮNG TÀI XẾ XE TẢI XUẤT SẮC (PHẦN 3)
03:05:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
03:30:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
03:55:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
04:45:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
05:35:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
06:35:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
07:25:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
07:50:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
08:15:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
09:05:00AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
09:55:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
11:35:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
12:25:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
13:15:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
14:05:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
14:55:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
15:45:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
16:35:00A CRIME TO REMEMBER (S4) : TỘI ÁC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4)
17:25:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
18:15:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
19:10:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
19:35:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
20:05:00PANDAMONIUM : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN GẤU TRÚC
21:00:00SUPER HURRICANES: INSIDE MONSTER STORMS : SIÊU BÃO: BÊN TRONG NHỮNG CƠN BÃO KHỦNG KHIẾP
21:55:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
22:50:00HOUDINI’S LAST SECRETS : NHỮNG BÍ MẬT CUỐI CÙNG CỦA HOUDINI
23:45:00A CRIME TO REMEMBER (S4) : TỘI ÁC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 19/5/2019