nGày 22/01/2019

Lịch phát sóng Discovery 19/5/2018

Lịch phát sóng Discovery 19/5/2018

00:00 CRY WOLFE (S3)

00:10 CRY WOLFE (S3)

00:40 IMPOSSIBLE RAILWAYS : NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẤT KHẢ THI

01:35 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

02:00 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

02:30 WORLDS TOP : NHỮNG CÔNG TRÌNH HÀNG ĐẦU THẾ GiỚI

03:25 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

03:50 HOW ITS MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)

04:20 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ

05:15 FAST N LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)

06:15 RISE OF THE MACHINES (S2) : SỰ LÊN NGÔI CỦA MÁY MÓC (PHẦN 2)

07:15 IMPOSSIBLE RAILWAYS : NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẤT KHẢ THI

08:10 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

08:35 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

09:05 WORLDS TOP : NHỮNG CÔNG TRÌNH HÀNG ĐẦU THẾ GiỚI

10:00 COOPERS TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER

10:55 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)

11:50 SILICON VALLEY : THE UNTOLD STORY : THUNG LŨNG SILICON : CHUYỆN CHƯA KỂ

12:45 CRY WOLFE (S3)

13:10 CRY WOLFE (S3)

13:40 THE WHEEL : BÁNH XE VẬN MỆNH

14:35 AGAINST THE ODDS (S2) : LẬT NGƯỢC THẾ CỜ (PHẦN 2)

15:30 WEATHER TOP TENS : 10 HiỆN TƯỢNG THỜI TIẾT ĐẶC BiỆT NHẤT

15:55 MAGIC OF SCIENCE (S2) : PHÉP MÀU CỦA KHOA HỌC (PHẦN 2)

16:25 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS : FIXED : NHỮNG SAI SÓT KĨ THUẬT KHÓ TIN : ĐÃ SỬA XONG

17:20 ANTHONY BOURDAIN : PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN : NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)

18:15 IMPOSSIBLE RAILWAYS : NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẤT KHẢ THI

19:10 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

19:35 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

20:05 WORLDS TOP : NHỮNG CÔNG TRÌNH HÀNG ĐẦU THẾ GiỚI

21:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)

21:55 SILICON VALLEY : THE UNTOLD STORY : THUNG LŨNG SILICON : CHUYỆN CHƯA KỂ

22:50 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS : FIXED : NHỮNG SAI SÓT KĨ THUẬT KHÓ TIN : ĐÃ SỬA XONG

23:45 CRY WOLFE (S3)

Lịch phát sóng Discovery 19/5/2018