nGày 26/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 19/4/2018

Lịch phát sóng Discovery 19/4/2018

00:00 FINDING ESCOBARS MILLIONS : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR

00:40 IDRIS ELBA : NO LIMITS : IDRIS ELBA : KHÔNG GIỚI HẠN

01:35 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS : FIXED : NHỮNG SAI SÓT KĨ THUẬT KHÓ TIN : ĐÃ SỬA XONG

02:30 RISE OF THE MACHINES (S2) : SỰ LÊN NGÔI CỦA MÁY MÓC (PHẦN 2)

03:25 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

03:50 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

04:20 SUPERCAR SUPERBUILD : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO

05:15 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2

06:15 DEVILS CANYON : HẺM NÚI CỦA QUỶ

07:15 BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ

08:10 YUKON MEN (SEASON 6) (S6) : NGƯỜI YUKON (PHẦN 5)

09:05 RISE OF THE MACHINES (S2) : SỰ LÊN NGÔI CỦA MÁY MÓC (PHẦN 2)

10:00 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

10:25 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

10:55 IDRIS ELBA : NO LIMITS : IDRIS ELBA : KHÔNG GIỚI HẠN

11:50 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)

12:45 FINDING ESCOBARS MILLIONS : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR

13:40 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

14:05 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

14:35 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)

15:30 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)

16:25 IDRIS ELBA : NO LIMITS : IDRIS ELBA : KHÔNG GIỚI HẠN

17:20 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

17:45 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

18:15 SUPERCAR SUPERBUILD : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO

19:10 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)

20:05 DEVILS CANYON : HẺM NÚI CỦA QUỶ

21:00 FAST N LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO : RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA

21:55 SPEED IS THE NEW BLACK : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI

22:50 DIESEL BROTHERS : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL

23:45 FINDING ESCOBARS MILLIONS : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR

Lịch phát sóng Discovery 19/4/2018