22 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 19/10/2020

00:35:00 HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ
01:25:00 WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
02:15:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
03:05:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
03:30:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
03:55:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
04:45:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
05:35:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA
08:15:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
09:05:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
09:30:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA
11:35:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
12:25:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
12:50:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
13:15:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
14:05:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
14:30:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
14:55:00 IS O.J. INNOCENT? THE MISSING EVIDENCE : LiỆU O.J CÓ VÔ TỘI? BẰNG CHỨNG CÒN SÓT
15:45:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 10)
16:35:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 10)
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 10)
18:15:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
19:10:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
19:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
20:05:00 HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
21:55:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
22:50:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
23:45:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)