nGày 20/01/2020

Lịch phát sóng Discovery 19/1/2020

Lịch phát sóng Discovery 19/1/2020
00:35:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
01:25:00NAKED AND AFRAID XL (S4) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI XL (PHẦN 4)
02:15:00SALTWATER HEROES : NHỮNG NGƯỜI HÙNG VÙNG NƯỚC MẶN
03:05:00SUPERCAR SUPERBUILD : PAGANI HUAYRA
03:55:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
04:45:00DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 5)
05:35:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
06:35:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
07:25:00NAKED AND AFRAID XL (S4) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI XL (PHẦN 4)
08:15:00ABALONE WARS (S4) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 4)
09:05:00DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
09:55:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
10:45:00THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S6) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 6)
11:35:00NAKED AND AFRAID XL (S4) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI XL (PHẦN 4)
12:25:00AMERICA’S LOST VIKINGS : NHỮNG NGƯỜI VIKING ĐÃ BIẾN MẤT KHỎI CHÂU MỸ
13:15:00AMERICA’S LOST VIKINGS : NHỮNG NGƯỜI VIKING ĐÃ BIẾN MẤT KHỎI CHÂU MỸ
14:05:00AMERICA’S LOST VIKINGS : NHỮNG NGƯỜI VIKING ĐÃ BIẾN MẤT KHỎI CHÂU MỸ
14:55:00AMERICA’S LOST VIKINGS : NHỮNG NGƯỜI VIKING ĐÃ BIẾN MẤT KHỎI CHÂU MỸ
15:45:00AMERICA’S LOST VIKINGS : NHỮNG NGƯỜI VIKING ĐÃ BIẾN MẤT KHỎI CHÂU MỸ
16:35:00SUPERCAR SUPERBUILD : PAGANI HUAYRA
17:25:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
18:15:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
19:10:00THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S6) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 6)
20:05:00PANDAMONIUM : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN GẤU TRÚC
21:00:00NAKED AND AFRAID XL (S4) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI XL (PHẦN 4)
21:55:00GANG WARS: OAKLAND : CUỘC CHIẾN BĂNG ĐẢNG: OAKLAND
22:50:00THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S6) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 6)
23:45:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
Lịch phát sóng Discovery 19/1/2020