24 November, 2020

Lịch phát sóng Discovery 18/8/2020

00:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
00:35:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
01:25:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
02:15:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
04:45:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
05:35:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
08:15:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
09:05:00 AIR JAWS APOCALYPSE : KHÚC KHẢI HUYỀN HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
11:35:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
12:25:00 AIR JAWS APOCALYPSE : KHÚC KHẢI HUYỀN HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG
13:15:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
14:05:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
14:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
16:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
16:35:00 AIR JAWS APOCALYPSE : KHÚC KHẢI HUYỀN HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG
17:25:00 RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
18:15:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
19:10:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
20:05:00 AIR JAWS APOCALYPSE : KHÚC KHẢI HUYỀN HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG
21:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:25:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
23:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
23:45:00 AIR JAWS APOCALYPSE : KHÚC KHẢI HUYỀN HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG