nGày 20/10/2018

Lịch phát sóng Discovery 18/6/2018

Lịch phát sóng Discovery 18/6/2018
 • 00:40:00WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
 • 01:35:00SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
 • 02:30:00WORLD’S TOP 5 (S2) : TỐP 5 THẾ GIỚI (PHẦN 2)
 • 03:25:00FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
 • 04:20:00SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
 • 05:15:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
 • 06:15:00IMPOSSIBLE RAILWAYS : NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẤT KHẢ THI
 • 07:15:00ALASKA: THE LAST FRONTIER (S7) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
 • 08:10:00THE LAST ALASKANS : NHỮNG NGƯỜI ALASKA CUỐI CÙNG
 • 09:05:00THROUGH THE WORMHOLE WITH MORGAN FREEMAN (S6) : QUA LỖ SÂU VỚI MORGAN FREEMAN
 • 10:00:00HOW DO THEY DO IT (S7) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 7)
 • 10:25:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
 • 10:55:00IMPOSSIBLE RAILWAYS : NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẤT KHẢ THI
 • 11:50:00TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
 • 12:45:00EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI
 • 13:40:00HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
 • 14:05:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
 • 14:35:00WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
 • 15:30:00TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
 • 16:25:00IMPOSSIBLE RAILWAYS : NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẤT KHẢ THI
 • 17:20:00HOW DO THEY DO IT (S7) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 7)
 • 17:45:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
 • 18:15:00WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
 • 19:10:00TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
 • 20:05:00IMPOSSIBLE RAILWAYS : NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẤT KHẢ THI
 • 21:00:00CURSE OF THE FROZEN GOLD : LỜI NGUYỀN VÀNG ĐÓNG BĂNG
 • 21:55:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)
 • 22:50:00X-RAY MEGA AIRPORT : KHÁM PHÁ SÂN BAY SIÊU LỚN
 • 23:45:00EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI
Lịch phát sóng Discovery 18/6/2018