nGày 17/09/2019

Lịch phát sóng Discovery 18/5/2019

Lịch phát sóng Discovery 18/5/2019
00:35:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
01:25:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
02:15:00PANDORA’S BOX: UNLEASHING EVIL : CHIẾC HỘP PANDORA: GIẢI PHÓNG CÁI ÁC
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
04:45:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
05:35:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
06:35:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
07:25:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
08:15:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
09:05:00SUPERTRUCKERS (S3) : NHỮNG TÀI XẾ XE TẢI XUẤT SẮC (PHẦN 3)
09:55:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
10:45:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
11:35:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
12:25:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
13:15:00MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
14:05:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
14:30:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
14:55:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
15:45:00CANOPY KINGS : NHỮNG ÔNG VUA TRÊN VÒM LÁ
16:35:00A CRIME TO REMEMBER (S4) : TỘI ÁC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4)
17:25:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
19:10:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
20:05:00PANDORA’S BOX: UNLEASHING EVIL : CHIẾC HỘP PANDORA: GIẢI PHÓNG CÁI ÁC
21:00:00HOUDINI’S LAST SECRETS : NHỮNG BÍ MẬT CUỐI CÙNG CỦA HOUDINI
21:55:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
22:50:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
23:45:00A CRIME TO REMEMBER (S4) : TỘI ÁC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 18/5/2019