26 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 18/10/2020

00:35:00 SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC
01:25:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
03:05:00 SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC
03:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
04:45:00 WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
06:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
07:25:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
08:15:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
09:05:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
09:30:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
09:55:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
10:45:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
11:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
12:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
12:25:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
12:50:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
13:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
13:40:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
14:05:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
14:30:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
14:55:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
15:20:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
15:45:00 EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
16:35:00 EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
17:25:00 EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
18:15:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
19:10:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
20:05:00 THE DAY I RAN CHINA (S2) : VÌ TƯƠNG LAI CHINH PHỤC TRUNG QUỐC
21:00:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
21:55:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
22:50:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
23:45:00 SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC