nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Discovery 17/9/2018

Lịch phát sóng Discovery 17/9/2018
 • 00:40:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
 • 01:35:00CODES AND CONSPIRACIES (S3) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 3)
 • 02:30:00X-RAY MEGA AIRPORT : KHÁM PHÁ SÂN BAY SIÊU LỚN
 • 03:25:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 04:20:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
 • 05:15:00SURVIVING THE CUT (S2) : VƯỢT QUA THỬ THÁCH (PHẦN 2)
 • 06:15:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 07:15:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
 • 08:10:00CODES AND CONSPIRACIES (S3) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 3)
 • 09:05:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S8) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 8)
 • 10:00:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
 • 10:25:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 10:55:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
 • 11:50:00THE UNEXPLAINED FILES : CHUYỆN BÍ ẨN
 • 12:45:00AMERICAN MONSTER 2 (S2) : QUÁI VẬT NƯỚC MỸ (PHẦN 2)
 • 13:40:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
 • 14:05:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 14:35:00YOU HAVE BEEN WARNED : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO
 • 15:30:00THE UNEXPLAINED FILES : CHUYỆN BÍ ẨN
 • 16:25:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
 • 17:20:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
 • 17:45:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 18:15:00YOU HAVE BEEN WARNED : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO
 • 19:10:00THE UNEXPLAINED FILES : CHUYỆN BÍ ẨN
 • 20:05:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 21:00:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP (PHẦN 14)
 • 22:50:00CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
 • 23:45:00AMERICAN MONSTER 2 (S2) : QUÁI VẬT NƯỚC MỸ (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 17/9/2018