20 September, 2020

Lịch phát sóng Discovery 17/8/2020

00:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
01:25:00 SEI SEN! THE RISE AND FALL OF THE JAPANESE EMPIRE : THÁNH CHIẾN – SỰ HƯNG THỊNH VÀ SUY TÀN CỦA ĐẾ QU
02:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
02:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
03:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
03:55:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
04:45:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
05:35:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
08:15:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
09:05:00 ULTIMATE AIR JAWS : HÀM CÁ MẬP KHỔNG LỒ TRÊN KHÔNG
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
11:35:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
12:25:00 ULTIMATE AIR JAWS : HÀM CÁ MẬP KHỔNG LỒ TRÊN KHÔNG
13:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
13:40:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
14:05:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
14:30:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
14:55:00 THE MADELEINE MCCANN MYSTERY : BÍ ẨN VỤ ÁN MADELEINE MCCANN
15:45:00 FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
16:35:00 ULTIMATE AIR JAWS : HÀM CÁ MẬP KHỔNG LỒ TRÊN KHÔNG
17:25:00 FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
18:15:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
19:10:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
20:05:00 ULTIMATE AIR JAWS : HÀM CÁ MẬP KHỔNG LỒ TRÊN KHÔNG
21:00:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
21:55:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
22:50:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)