21 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 17/7/2020

00:35:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
01:25:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
02:15:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
03:05:00 EYE ON MALAYSIA: INTIMATE JOURNEYS : KHÁM PHÁ MALAYSIA: NHỮNG CHUYẾN ĐI THÂN TÌNH
03:30:00 EYE ON MALAYSIA: INTIMATE JOURNEYS : KHÁM PHÁ MALAYSIA: NHỮNG CHUYẾN ĐI THÂN TÌNH
03:55:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
06:35:00 EYE ON MALAYSIA: INTIMATE JOURNEYS : KHÁM PHÁ MALAYSIA: NHỮNG CHUYẾN ĐI THÂN TÌNH
07:00:00 EYE ON MALAYSIA: INTIMATE JOURNEYS : KHÁM PHÁ MALAYSIA: NHỮNG CHUYẾN ĐI THÂN TÌNH
07:25:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
08:15:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
09:05:00 VIRUS SPECIAL: INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
09:55:00 EYE ON MALAYSIA: INTIMATE JOURNEYS : KHÁM PHÁ MALAYSIA: NHỮNG CHUYẾN ĐI THÂN TÌNH
10:20:00 EYE ON MALAYSIA: INTIMATE JOURNEYS : KHÁM PHÁ MALAYSIA: NHỮNG CHUYẾN ĐI THÂN TÌNH
10:45:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
11:35:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
12:25:00 VIRUS SPECIAL: INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
13:15:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
14:05:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
14:55:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
15:45:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
16:35:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
17:25:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
18:15:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
19:10:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
20:05:00 VIRUS SPECIAL: INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
21:00:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
21:55:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
22:50:00 HARVEY WEINSTEIN
23:45:00 VIRUS SPECIAL: INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH