nGày 15/09/2019

Lịch phát sóng Discovery 17/7/2019

Lịch phát sóng Discovery 17/7/2019
00:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
01:25:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
02:15:00NAKED AND AFRAID (S5) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI (PHẦN 5)
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
03:30:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
04:45:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
05:35:00EXTREME CAR HOARDERS : ĐỘI PHỤC CHẾ XE HIẾM LẠ
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:00:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
08:15:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
09:05:00EXTREME CAR HOARDERS : ĐỘI PHỤC CHẾ XE HIẾM LẠ
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
10:20:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
11:35:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
12:25:00EXTREME CAR HOARDERS : ĐỘI PHỤC CHẾ XE HIẾM LẠ
13:15:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
14:05:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
14:55:00NAKED AND AFRAID (S5) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI (PHẦN 5)
15:45:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
16:35:00DISAPPEARED (S7) : MẤT TÍCH (PHẦN 7)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
17:50:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
19:10:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
20:05:00EXTREME CAR HOARDERS : ĐỘI PHỤC CHẾ XE HIẾM LẠ
21:00:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
21:25:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
21:55:00WORLD’S BIGGEST SHIPBUILDERS : NHỮNG XƯỞNG ĐÓNG TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
22:50:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
23:45:00DISAPPEARED (S7) : MẤT TÍCH (PHẦN 7)
Lịch phát sóng Discovery 17/7/2019