nGày 20/01/2019

Lịch phát sóng Discovery 17/5/2018

Lịch phát sóng Discovery 17/5/2018

00:00 GUNS ON CAMPUS : TAMRON HALL INVESTIGATES

00:40 WEATHER TOP TENS : 10 HiỆN TƯỢNG THỜI TIẾT ĐẶC BiỆT NHẤT

01:35 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS : FIXED : NHỮNG SAI SÓT KĨ THUẬT KHÓ TIN : ĐÃ SỬA XONG

02:30 RISE OF THE MACHINES (S2) : SỰ LÊN NGÔI CỦA MÁY MÓC (PHẦN 2)

03:25 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

03:50 HOW ITS MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)

04:20 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ

05:15 FAST N LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)

06:15 DIESEL BROTHERS : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL

07:15 ALASKAN BUSH PEOPLE (S3) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 3)

08:10 HOMESTEAD RESCUE : GIẢI CỨU NHỮNG GIA ĐÌNH ẨN CƯ

09:05 RISE OF THE MACHINES (S2) : SỰ LÊN NGÔI CỦA MÁY MÓC (PHẦN 2)

10:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

10:25 HOW ITS MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)

10:55 WEATHER TOP TENS : 10 HiỆN TƯỢNG THỜI TIẾT ĐẶC BiỆT NHẤT

11:50 WEATHER GONE VIRAL : THỜI TIẾT NỔI LOẠN

12:45 LAS VEGAS LAW

13:40 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

14:05 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

14:35 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ

15:30 WEATHER GONE VIRAL : THỜI TIẾT NỔI LOẠN

16:25 WEATHER TOP TENS : 10 HiỆN TƯỢNG THỜI TIẾT ĐẶC BiỆT NHẤT

16:50 MAGIC OF SCIENCE (S2) : PHÉP MÀU CỦA KHOA HỌC (PHẦN 2)

17:20 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

17:45 HOW ITS MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)

18:15 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ

19:10 WEATHER GONE VIRAL : THỜI TIẾT NỔI LOẠN

20:05 DIESEL BROTHERS : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL

21:00 FAST N LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO : RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA

21:55 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)

22:50 UNIQUE RIDES WITH WILL CASTRO : NHỮNG CHIẾC XE ĐỘC ĐÁO VỚI WILL CASTRO

23:45 LAS VEGAS LAW

Lịch phát sóng Discovery 17/5/2018