nGày 25/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 17/4/2018

Lịch phát sóng Discovery 17/4/2018

00:00 FINDING ESCOBARS MILLIONS : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR

00:40 FREE RIDE : ĐI NHỜ XE MIỄN PHÍ

01:35 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)

02:30 TESLA’S DEATH RAY : A MURDER DECLASSIFIED

03:25 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

03:50 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

04:20 SUPERCAR SUPERBUILD : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO

05:15 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2

06:15 DEVILS CANYON : HẺM NÚI CỦA QUỶ

07:15 ALASKAN BUSH PEOPLE : BUSHCRAFT CHRONICLES : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA

08:10 YUKON MEN (SEASON 6) (S6) : NGƯỜI YUKON (PHẦN 5)

09:05 TESLA’S DEATH RAY : A MURDER DECLASSIFIED

10:00 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

10:25 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

10:55 FREE RIDE : ĐI NHỜ XE MIỄN PHÍ

11:50 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)

12:45 FINDING ESCOBARS MILLIONS : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR

13:40 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

14:05 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

14:35 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)

15:30 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)

16:25 FREE RIDE : ĐI NHỜ XE MIỄN PHÍ

17:20 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

17:45 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

18:15 SUPERCAR SUPERBUILD : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO

19:10 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)

20:05 DEVILS CANYON : HẺM NÚI CỦA QUỶ

21:00 TREASURE QUEST : SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU : ĐẢO RẮN (MÙA 2)

21:55 THE WHEEL : BÁNH XE VẬN MỆNH

22:50 NAKED AND AFRAID (SEASON 4) (S4) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI (PHẦN 4)

23:45 FINDING ESCOBARS MILLIONS : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR

Lịch phát sóng Discovery 17/4/2018