26 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 17/10/2020

00:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
00:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
01:25:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
01:50:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
02:15:00 IS O.J. INNOCENT? THE MISSING EVIDENCE : LiỆU O.J CÓ VÔ TỘI? BẰNG CHỨNG CÒN SÓT
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA
04:45:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
05:35:00 SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC
06:35:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
07:25:00 HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ
08:15:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
09:55:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
10:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
11:35:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
12:25:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
13:15:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
14:05:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
14:30:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
14:55:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
15:45:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
16:10:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
16:35:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
17:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
17:25:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
17:50:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
18:15:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
19:10:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
20:05:00 SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC
21:00:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
21:55:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
22:20:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
22:50:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
23:45:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG