nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng Discovery 17/1/2018

Lịch phát sóng Discovery 17/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:40Treasure Quest: Snake Island (S2)Săn Lùng Kho Báu: Đảo Rắn (Mùa 2)
01:35Abalone Wars (S5)Cuộc Chiến Bào Ngư (Phần 5)
02:30Naked And Afraid Xl (S2)Trần Trụi Và Sợ Hãi Xl (Phần 2)
03:25How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
03:50How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
04:20Supercar Superbuild (S2)Siêu Xe Siêu Cấu Tạo (Phần 2)
05:15Surviving The CutVượt Qua Thử Thách
06:15Treehouse Masters (S6)Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 6)
07:15Homestead RescueGiải Cứu Những Gia Đình Ẩn Cư
08:10Alaska: The Last Frontier (S5)Alaska: Biên Giới Cuối Cùng (Phần 5)
09:05Naked And Afraid Xl (S2)Trần Trụi Và Sợ Hãi Xl (Phần 2)
10:00How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
10:25How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
10:55Treasure Quest: Snake Island (S2)Săn Lùng Kho Báu: Đảo Rắn (Mùa 2)
11:50Strangest Weather On Earth (S3)Thời Tiết Kỳ Lạ Nhất Trái Đất (Phần 3)
12:45Nightmare Next Door (S5)Ác Mộng Nhà Kế Bên (Phần 5)
13:40How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
14:05How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
14:35Supercar Superbuild (S2)Siêu Xe Siêu Cấu Tạo (Phần 2)
15:30Strangest Weather On Earth (S3)Thời Tiết Kỳ Lạ Nhất Trái Đất (Phần 3)
16:25Treasure Quest: Snake Island (S2)Săn Lùng Kho Báu: Đảo Rắn (Mùa 2)
17:20How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
17:45How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
18:15Supercar SuperbuildSiêu Xe Siêu Cấu Tạo
19:10Strangest Weather On Earth (S3)Thời Tiết Kỳ Lạ Nhất Trái Đất (Phần 3)
20:05Treehouse Masters (S6)Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 6)
21:00What Could Possibly Go Wrong?Liệu Có Thể Xảy Ra Chuyện Gì?
21:55What On Earth? (S3)
22:50Body Bizarre (S5)Cơ Thể Kỳ Lạ (Phần 5)
23:45Nightmare Next Door (S5)Ác Mộng Nhà Kế Bên (Phần 5)

 

Lịch phát sóng Discovery 17/1/2018