nGày 21/04/2019

Lịch phát sóng Discovery 16/9/2018

Lịch phát sóng Discovery 16/9/2018
 • 00:40:00DARKNESS : BÓNG TỐI
 • 01:35:00NAKED AND AFRAID (S4) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI (PHẦN 4)
 • 02:30:00BERING SEA GOLD (S7) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 7)
 • 03:25:00GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
 • 04:20:00CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
 • 05:15:00SURVIVING THE CUT : VƯỢT QUA THỬ THÁCH
 • 06:15:00GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
 • 07:15:00CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
 • 08:10:00YOU HAVE BEEN WARNED (S6) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC$0 CẢNH BÁO$0 (PHẦN 6)
 • 09:05:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
 • 10:00:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 10:55:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
 • 11:50:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
 • 12:45:00JAMES PATTERSON’S MURDER IS FOREVER : NHỮNG VỤ ÁN MẠNG KHÔNG HỒI KẾT CỦA JAMES PATTERSON
 • 13:40:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 14:35:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 15:30:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 16:25:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 17:20:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 18:15:00THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
 • 19:10:00DARKNESS : BÓNG TỐI
 • 20:05:00IN INNER MONGOLIA : Ở NỘI MÔNG
 • 21:00:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S8) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 8)
 • 21:55:00ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
 • 22:50:00SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT!
 • 23:45:00JAMES PATTERSON’S MURDER IS FOREVER : NHỮNG VỤ ÁN MẠNG KHÔNG HỒI KẾT CỦA JAMES PATTERSON
Lịch phát sóng Discovery 16/9/2018