nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng Discovery 16/8/2018

Lịch phát sóng Discovery 16/8/2018
 • 00:40:00YOU HAVE BEEN WARNED (S4) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 4)
 • 01:35:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
 • 02:30:00FIRST IN HUMAN : LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI
 • 03:25:00HOW DO THEY DO IT? (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
 • 03:50:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
 • 04:20:00WHAT ON EARTH? (S3) : CÓ NHỮNG GÌ TRÊN MẶT TRÁI ĐẤT? (PHẦN 3)
 • 05:15:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI VỚI JOEL LAMBERT
 • 06:15:00SHIFTING GEARS WITH AARON KAUFMAN : SANG SỐ NGƯỜI DẪN: AARON KAUFMAN
 • 07:15:00YOU HAVE BEEN WARNED (S4) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 4)
 • 08:10:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
 • 09:05:00FIRST IN HUMAN : LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI
 • 10:00:00HOW DO THEY DO IT? (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
 • 10:25:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
 • 10:55:00YOU HAVE BEEN WARNED (S4) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 4)
 • 11:50:00NASA’S UNEXPLAINED FILES (S3) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA (PHẦN3)
 • 12:45:00NIGHTMARE NEXT DOOR (S4) : ÁC MỘNG NHÀ KẾ BÊN (PHẦN 4)
 • 13:40:00HOW DO THEY DO IT? (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
 • 14:05:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
 • 14:35:00WHAT ON EARTH? (S3) : CÓ NHỮNG GÌ TRÊN MẶT TRÁI ĐẤT? (PHẦN 3)
 • 15:30:00NASA’S UNEXPLAINED FILES (S3) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA (PHẦN3)
 • 16:25:00YOU HAVE BEEN WARNED (S4) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 4)
 • 17:20:00HOW DO THEY DO IT? (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
 • 17:45:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
 • 18:15:00WHAT ON EARTH? (S3) : CÓ NHỮNG GÌ TRÊN MẶT TRÁI ĐẤT? (PHẦN 3)
 • 19:10:00NASA’S UNEXPLAINED FILES (S3) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA (PHẦN3)
 • 20:05:00SHIFTING GEARS WITH AARON KAUFMAN : SANG SỐ NGƯỜI DẪN: AARON KAUFMAN
 • 21:00:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 21:55:00GOBLIN WORKS GARAGE : XƯỞNG CHẾ TẠO XE GOBLIN WORKS
 • 22:50:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG THÔ
 • 23:45:00NIGHTMARE NEXT DOOR (S4) : ÁC MỘNG NHÀ KẾ BÊN (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 16/8/2018