30 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 16/7/2020

00:35:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
01:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
02:15:00 BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
03:05:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
03:30:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
03:55:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
06:35:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
07:00:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
07:25:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
08:15:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
09:05:00 VIRUS SPECIAL: INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
09:55:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
10:20:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
10:45:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
11:35:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
12:25:00 VIRUS SPECIAL: INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
13:15:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
14:05:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
14:55:00 BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
15:45:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
16:35:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
17:25:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
18:15:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
19:10:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
20:05:00 VIRUS SPECIAL: INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
21:00:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
21:55:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
22:50:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
23:45:00 VIRUS SPECIAL: INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH