nGày 20/01/2019

Lịch phát sóng Discovery 16/5/2018

Lịch phát sóng Discovery 16/5/2018

00:00 PROTECTING THE NATIONS CAPITAL : BẢO VỆ THỦ ĐÔ

00:40 STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

01:35 THE WHEEL : BÁNH XE VẬN MỆNH

02:30 AGAINST THE ODDS (S2) : LẬT NGƯỢC THẾ CỜ (PHẦN 2)

03:25 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

03:50 HOW ITS MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)

04:20 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ

05:15 FAST N LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)

06:15 DIESEL BROTHERS : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL

07:15 ALASKAN BUSH PEOPLE (S3) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 3)

08:10 HOMESTEAD RESCUE : GIẢI CỨU NHỮNG GIA ĐÌNH ẨN CƯ

09:05 AGAINST THE ODDS (S2) : LẬT NGƯỢC THẾ CỜ (PHẦN 2)

10:00 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

10:25 HOW ITS MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)

10:55 STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

11:50 WEATHER GONE VIRAL : THỜI TIẾT NỔI LOẠN

12:45 GUNS ON CAMPUS : TAMRON HALL INVESTIGATES

13:40 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

14:05 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

14:35 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ

15:30 WEATHER GONE VIRAL : THỜI TIẾT NỔI LOẠN

16:25 STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

17:20 HOW DO THEY DO IT? (S5) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 5)

17:45 HOW ITS MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)

18:15 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ

19:10 WEATHER GONE VIRAL : THỜI TIẾT NỔI LOẠN

20:05 DIESEL BROTHERS : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL

21:00 WEATHER TOP TENS : 10 HiỆN TƯỢNG THỜI TIẾT ĐẶC BiỆT NHẤT

21:55 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS : FIXED : NHỮNG SAI SÓT KĨ THUẬT KHÓ TIN : ĐÃ SỬA XONG

22:50 RISE OF THE MACHINES (S2) : SỰ LÊN NGÔI CỦA MÁY MÓC (PHẦN 2)

23:45 GUNS ON CAMPUS : TAMRON HALL INVESTIGATES

Lịch phát sóng Discovery 16/5/2018