nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 16/4/2018

Lịch phát sóng Discovery 16/4/2018

00:00 CRY WOLFE (S2)

00:10 CRY WOLFE (S2)

00:40 BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ

01:35 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

02:00 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

02:30 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)

03:25 FAST N LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO : RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA

04:20 SPEED IS THE NEW BLACK : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI

05:15 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI VỚI JOEL LAMBERT

06:15 DEVILS CANYON : HẺM NÚI CỦA QUỶ

07:15 ALASKAN BUSH PEOPLE : BUSHCRAFT CHRONICLES : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA

08:10 YUKON MEN (SEASON 5) (S5) : NGƯỜI YUKON (PHẦN 5)

09:05 ANTHONY BOURDAIN : PARTS UNKNOWN (SEASON 9) (S9) : ANTHONY BOURDAIN : NHỮNG GÓC KHUẤT

10:00 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

10:25 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

10:55 BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ

11:50 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)

12:45 FINDING ESCOBARS MILLIONS : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR

13:40 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

14:05 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

14:35 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4)

15:30 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)

16:25 BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ

17:20 HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

17:45 HOW ITS MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)

18:15 SUPERCAR SUPERBUILD : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO

19:10 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)

20:05 DEVILS CANYON : HẺM NÚI CỦA QUỶ

21:00 FREE RIDE : ĐI NHỜ XE MIỄN PHÍ

21:55 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)

22:50 TESLA’S DEATH RAY : A MURDER DECLASSIFIED

23:45 FINDING ESCOBARS MILLIONS : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR

Lịch phát sóng Discovery 16/4/2018