nGày 18/12/2018

Lịch phát sóng Discovery 16/3/2018

Lịch phát sóng Discovery 16/3/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:40Wheeler Dealers (S11)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 11)
01:35Speed Is The New BlackTốc Độ Là Xu Thế Mới
02:30Diesel BrothersNhóm Chế Tạo Xe Diesel
03:25How Do They Do It? (S10)Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
03:50How It’S Made (S12)
04:20Wheeler Dealers (S10)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 10)
05:15Weather Gone ViralThời Tiết Nổi Loạn
06:15Kindig Customs (S4)Xe Độ Của Kindig (Phần 4)
07:15Alaska: The Last Frontier (S6)Alaska: Biên Giới Cuối Cùng
08:10The Last Alaskans (S2)Những Người Alaska Cuối Cùng
09:05Diesel BrothersNhóm Chế Tạo Xe Diesel
10:00How Do They Do It? (S10)Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
10:25How It’S Made (S12)
10:55Wheeler Dealers (S11)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 11)
11:50You Have Been Warned AsiaBạn Đã Được Cảnh Báo: Châu Á
12:15You Have Been Warned AsiaBạn Đã Được Cảnh Báo: Châu Á
12:45People Magazine InvestigatesCác Cuộc Điều Tra Của Tạp Chí Con Người
13:40How Do They Do It? (S10)Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
14:05How It’S Made (S13)Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
14:35Wheeler Dealers (S10)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 10)
15:30Chaos Caught On CameraNhững Pha Hỗn Loạn Bị Máy Quay Chộp Được
15:55Chaos Caught On CameraNhững Pha Hỗn Loạn Bị Máy Quay Chộp Được
16:25Wheeler Dealers (S11)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 11)
17:20How Do They Do It? (S10)Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
17:45How It’S Made (S12)
18:15Wheeler Dealers (S10)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 10)
19:10You Have Been Warned AsiaBạn Đã Được Cảnh Báo: Châu Á
19:35You Have Been Warned AsiaBạn Đã Được Cảnh Báo: Châu Á
20:05Kindig Customs (S4)Xe Độ Của Kindig (Phần 4)
21:00Building GiantsXây Dựng Những Công Trình Khổng Lồ
21:55How It’S Made (S15)Cách Thức Chế Tạo (Phần 15)
22:20How It’S Made (S15)Cách Thức Chế Tạo (Phần 15)
22:50World’S Top 5 (S2)Tốp 5 Thế Giới (Phần 2)
23:45People Magazine InvestigatesCác Cuộc Điều Tra Của Tạp Chí Con Người

 

Lịch phát sóng Discovery 16/3/2018