nGày 13/12/2018

Lịch phát sóng Discovery 16/1/2018

Lịch phát sóng Discovery 16/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:40Chaos Caught On CameraNhững Pha Hỗn Loạn Bị Máy Quay Chộp Được
01:05Chaos Caught On CameraNhững Pha Hỗn Loạn Bị Máy Quay Chộp Được
01:35Bering Sea Gold (S6)Tìm Vàng Ở Biển Bering (Phần 6)
02:30Devil’S CanyonHẻm Núi Của Quỷ
03:25How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
03:50How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
04:20Supercar Superbuild (S2)Siêu Xe Siêu Cấu Tạo (Phần 2)
05:15Surviving The CutVượt Qua Thử Thách
06:15Treehouse Masters (S6)Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 6)
07:15Homestead RescueGiải Cứu Những Gia Đình Ẩn Cư
08:10Alaska: The Last Frontier (S5)Alaska: Biên Giới Cuối Cùng (Phần 5)
09:05Devil’S CanyonHẻm Núi Của Quỷ
10:00How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
10:25How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
10:55Chaos Caught On CameraNhững Pha Hỗn Loạn Bị Máy Quay Chộp Được
11:20Chaos Caught On CameraNhững Pha Hỗn Loạn Bị Máy Quay Chộp Được
11:50Strangest Weather On Earth (S3)Thời Tiết Kỳ Lạ Nhất Trái Đất (Phần 3)
12:45Nightmare Next Door (S5)Ác Mộng Nhà Kế Bên (Phần 5)
13:40How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
14:05How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
14:35Supercar Superbuild (S2)Siêu Xe Siêu Cấu Tạo (Phần 2)
15:30Strangest Weather On Earth (S3)Thời Tiết Kỳ Lạ Nhất Trái Đất (Phần 3)
16:25Chaos Caught On CameraNhững Pha Hỗn Loạn Bị Máy Quay Chộp Được
16:50Chaos Caught On CameraNhững Pha Hỗn Loạn Bị Máy Quay Chộp Được
17:20How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
17:45How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
18:15Supercar Superbuild (S2)Siêu Xe Siêu Cấu Tạo (Phần 2)
19:10Strangest Weather On Earth (S3)Thời Tiết Kỳ Lạ Nhất Trái Đất (Phần 3)
20:05Treehouse Masters (S6)Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 6)
21:00Treasure Quest: Snake Island (S2)Săn Lùng Kho Báu: Đảo Rắn (Mùa 2)
21:55Abalone Wars (S5)Cuộc Chiến Bào Ngư (Phần 5)
22:50Naked And Afraid Xl (S2)Trần Trụi Và Sợ Hãi Xl (Phần 2)
23:45Nightmare Next Door (S5)Ác Mộng Nhà Kế Bên (Phần 5)

 

Lịch phát sóng Discovery 16/1/2018