28 September, 2020

Lịch phát sóng Discovery 15/9/2020

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
02:15:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
04:45:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
05:35:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
08:15:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
09:05:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
11:35:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
12:25:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
14:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
15:45:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
16:35:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
17:25:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
18:15:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
19:10:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
20:05:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
21:00:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
22:50:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
23:45:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA