nGày 22/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 15/9/2019

Lịch phát sóng Discovery 15/9/2019
00:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN SPECIALS (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
01:25:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
02:15:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
03:05:00HOW THINGS WORK : CÁCH THỨC VẬN HÀNH
03:55:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
04:45:00BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
05:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN SPECIALS (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
06:35:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
07:25:00HOW THINGS WORK : CÁCH THỨC VẬN HÀNH
08:15:00FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
09:05:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
09:55:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
10:45:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
11:35:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
12:25:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
13:15:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
14:05:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
14:55:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
15:45:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
16:35:00NIGHTMARE NEXT DOOR (S5) : ÁC MỘNG NHÀ KẾ BÊN (PHẦN 5)
17:25:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
18:15:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN SPECIALS (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
19:10:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
20:05:00THE DAY I RAN CHINA : NGÀY TÔI THỐNG LĨNH TRUNG QUỐC
21:00:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
21:55:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN SPECIALS (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
22:50:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
23:45:00NIGHTMARE NEXT DOOR (S5) : ÁC MỘNG NHÀ KẾ BÊN (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 15/9/2019