nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng Discovery 15/9/2018

Lịch phát sóng Discovery 15/9/2018
 • 00:40:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
 • 01:35:00CODES AND CONSPIRACIES (S3) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 3)
 • 02:30:00X-RAY MEGA AIRPORT : KHÁM PHÁ SÂN BAY SIÊU LỚN
 • 03:25:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
 • 03:50:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 04:20:00YOU HAVE BEEN WARNED : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO
 • 05:15:00SURVIVING THE CUT : VƯỢT QUA THỬ THÁCH
 • 06:15:00BODY BIZARRE (S3) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 3)
 • 07:15:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
 • 08:10:00CODES AND CONSPIRACIES (S3) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 3)
 • 09:05:00X-RAY MEGA AIRPORT : KHÁM PHÁ SÂN BAY SIÊU LỚN
 • 10:00:00BERING SEA GOLD (S7) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 7)
 • 10:55:00GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
 • 11:50:00CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
 • 12:45:00SWAMP MURDERS 2 (S2) : ÁN MẠNG Ở VÙNG ĐẦM LẦY
 • 13:40:00DARKNESS : BÓNG TỐI
 • 14:35:00NAKED AND AFRAID (S4) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI (PHẦN 4)
 • 15:30:00YOU HAVE BEEN WARNED (S6) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC$0 CẢNH BÁO$0 (PHẦN 6)
 • 16:25:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
 • 17:20:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S8) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 8)
 • 18:15:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
 • 19:10:00CODES AND CONSPIRACIES (S3) : MẬT MÃ VÀ ÂM MƯU (PHẦN 3)
 • 20:05:00X-RAY MEGA AIRPORT : KHÁM PHÁ SÂN BAY SIÊU LỚN
 • 21:00:00GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
 • 21:55:00CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
 • 22:50:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
 • 23:45:00SWAMP MURDERS 2 (S2) : ÁN MẠNG Ở VÙNG ĐẦM LẦY
Lịch phát sóng Discovery 15/9/2018