29 September, 2020

Lịch phát sóng Discovery 15/8/2020

01:25:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
01:50:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
02:15:00 THE MADELEINE MCCANN MYSTERY : BÍ ẨN VỤ ÁN MADELEINE MCCANN
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
04:45:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
05:35:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
06:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
08:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
08:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:05:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
09:55:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
10:45:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
11:35:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:25:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
13:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
14:55:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
15:45:00 WHAT HAPPENED NEXT? (S2) : CHUYỆN GÌ SẮP XẢY RA? (PHẦN 2)
16:10:00 WHAT HAPPENED NEXT? (S2) : CHUYỆN GÌ SẮP XẢY RA? (PHẦN 2)
16:35:00 WHAT HAPPENED NEXT? (S2) : CHUYỆN GÌ SẮP XẢY RA? (PHẦN 2)
17:00:00 WHAT HAPPENED NEXT? (S2) : CHUYỆN GÌ SẮP XẢY RA? (PHẦN 2)
17:25:00 WHAT HAPPENED NEXT? (S2) : CHUYỆN GÌ SẮP XẢY RA? (PHẦN 2)
17:50:00 WHAT HAPPENED NEXT? (S2) : CHUYỆN GÌ SẮP XẢY RA? (PHẦN 2)
18:15:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
19:10:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
20:05:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
21:00:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
21:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
22:50:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
23:45:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN