20 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 15/7/2020

00:35:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
01:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
02:15:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
03:05:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
03:30:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
03:55:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
06:35:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
07:00:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
07:25:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
08:15:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
09:05:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
09:55:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
10:20:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
10:45:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
11:35:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
12:25:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
13:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
13:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
14:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
14:55:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
15:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
17:25:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
18:15:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
19:10:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
20:05:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
21:00:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
21:55:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
22:50:00 BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
23:45:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19