nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Discovery 15/6/2019

Lịch phát sóng Discovery 15/6/2019
00:35:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
01:25:00SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT!
02:15:00MURDER BY NUMBERS (S2) : GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
04:45:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
05:35:00BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
06:35:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
07:25:00SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT!
08:15:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
09:05:00LOBSTERMEN : NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH BẮT TÔM
09:55:00BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
10:45:00LEGEND OF CROC GOLD : HUYỀN THOẠI$0 KHO VÀNG$0 DO CÁ SẤU CANH GiỮ
11:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
12:25:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
13:15:00MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
14:05:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
14:30:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
14:55:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
15:45:00PILOTING THE DIGITAL FUTURE : DẪN DẮT TƯƠNG LAI SỐ
16:10:00INSIDE OUT: ‘CUTTING’ EDGE TECHNOLOGY : TỪ TRONG RA NGOÀI: CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
16:35:00THE 1980S: THE DEADLIEST DECADE (S2) : THẬP NIÊN 80: THẬP NIÊN LẮM ÁN MẠNG NHẤT (PHẦN 2)
17:25:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
19:10:00SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT!
20:05:00MURDER BY NUMBERS (S2) : GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
21:00:00PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
21:55:00LEGEND OF CROC GOLD : HUYỀN THOẠI$0 KHO VÀNG$0 DO CÁ SẤU CANH GiỮ
22:50:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
23:45:00THE 1980S: THE DEADLIEST DECADE (S2) : THẬP NIÊN 80: THẬP NIÊN LẮM ÁN MẠNG NHẤT (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 15/6/2019